За контакти:

гр.Гурково
кв."Индустриален"
е-mail: office@sirc.bg
 
Търговски директор: Даниел Димов
GSM: +359897548052
е-mail: d.dimov@sirc.bg
 
Началник пройзводство: Павел Илиев
GSM: +359878598685
е-mail: iliev.pd@sirc.bg